registreren

Historie

1929 - 1948

Afdelingen Zwemmen, Hockey en Tennis

Afdelingen Zwemmen, Hockey en Tennis afbeelding

Afdeling zwemmen

In "Het Excelsiorblad" van juni 1929 wordt melding gemaakt van de invoering van de zwemsport in de vereniging. Een groep dames in het openbaar zwembad te Overschie gaven de aanzet tot oprichting van zwemclub Excelsior, later Start geheten.

Aan het gemeentebestuur is op 18 mei 1930 gevraagd om te beschikken over beide zwembaden op de donderdagavond van 8 tot 9 uur, het verzoek kon niet worden ingewilligd. Het gezamenlijk zwemmen op de dinsdag- en donderdagavond in het open bad te Overschie is de opkomst redelijk. 1933, Wegens het ontbreken van een zwemgelegenheid in januari, kan deze afdeling nog niet officieel worden, maar de zwemafdeling roert zich, iedere maandagavond gaan de heren in het zwembad te Overschie de watersport beoefenen. Eindelijk op donderdag 29 augustus 1935 de geboorte van de zwemafdeling, reeds 35 dames en 25 heren gaven zich als lid op, er zal in het Sportfondsebad worden gezwommen. In het clubblad van juli ook een oproep van de secretaris aan de dames en heren, dat het absoluut verboden is dat er zich heren op terras of tribune bevinden als de dames oefenen. Wij zijn een R.K.zwemvereniging en geen algemene!!

Op 19 april 1938 de tewaterlating van de jeugdafdeling voor jongens, op 1 juni kregen de meisjes ook hun cluburen, zodat de juniorafdeling haar volledig beslag heeft gekregen. De jeugdafdeling groeide in enkele maanden van 90 leden naar ruim 200 leden.

Een grote domper trof ons het Bisschoppelijk besluit, dat het vanaf 1 maart 1940 absoluut verboden is om dames en heren in een R.K. Sportvereniging onder te brengen, zodat we ons noodgedwongen de gymnastiek- zwem- en tennisafdeling zagen ontvallen.

Afdeling Hockey

Op zaterdag 28 november 1931 is de combinatie tussen Excelsior en de r.k. cricket- en hockeyclub We All Love Our Sports definitief aangegaan, waardoor tevens de hockeysport haar intrede deed. Er werd een zaterdagmiddag competitie van Rotterdamse en Haagse schoolclubs gespeeld.

1934. Het 2e speelveld is voor hockey, dankzij de ijver van enkele leden, keurig geëgaliseerd en afgerasterd.


1936. Op een bestuursvergadering is besloten om naast de voetbal-, cricket-, zwem-, en turnafdeling, afdelingen op te richten voor hockey en tennis. Het plan bestaat om voorlopig vriendschappelijke wedstrijden te spelen, om dan het volgend jaar in de competitie te gaan spelen. Vanaf 1 november werd regelmatig getraind van 12 tot 2 uur, op het terrein aan de "Spieringshoek"

1937. Voor de zomercompetitie werden 3 elftallen ingeschreven, 2 dames en 1 heren elftal. Door verschillende oorzaken kon het competitieprogramma niet volgens schema worden afgewerkt, de dames hebben zelfs in het geheel niet voor de competitie gespeeld.

1938. Op de gehouden ledenvergadering in de bovenzaal van de Amstelbron werd het volgende bestuur gekozen; A.H.P.Jocker, voorzitter, J.H.Vredebregt, secretaris, D.Kerklaan, comm. materiaal, J.Oranje, mej. K.den Brinker en mej. T.Pluym, lid. De zomercompetitie is ten einde en we kunnen tevreden zijn. Voor de zomercompetitie werden 3 elftallen ingeschreven, 2 dames en 1 heren elftal.

1939. Een verhuizing naar een betere locatie was noodzakelijk, de hockeyers krijgen een eigen speelveld en zijn er een tennisbaan en een cricketkooi geprojecteerd. Op 14 mei 1939 werd het nieuwe veld gelegen in het Mathenessersportpark aan de Laanslootseweg officieel geopend. De dames en heren hockeyers speelden tegen Aeolus en op de tennisbaan vonden tennisdemonstraties plaats. De afdeling gymnastiek marcheerde, vooraf gegaan door trommelmuziek, naar het nieuwe complex.

1940. De hockeyafdeling floreerde goed, het 1e en 2e dameselftal werden kampioen.

1941. De resultaten zijn vrij stabiel te noemen, de naar hogere klasse gepromoveerde elftallen wisten zich behoorlijk te handhaven. Dit seizoen moest de hockey afdeling op voorschrift van de Nederlandse Hockeybond een zelfstandige vereniging vormen, het samengaan met een vereniging die een wintersport beoefend is reglementair verboden, zodat wij 65 leden uit onze gelederen zien vertrekken.

1948. Bij de aanvang van het hockey seizoen is de hockeyafdeling van naam veranderd, van Excelsior naar Spirit, wel werd nog gespeeld in Excelsior kleding.

Afdeling Tennis

1936. De tennisbaby is geboren, al is het nog niet in naam. Lid kunnen worden R.K. dames en heren, lid van Excelsior voor fl.10 per seizoen, is men geen lid van Excelsior, dan moet men donateur worden (later Los Bigotos!)

1937. In Juli werd voor tennis een voorbereidingscommissie gevormd, de banen aan de Laanslootseweg zullen waarschijnlijk het volgend jaar klaar zijn.

1938. In de Amstelbron werd op dinsdag 22 maart tijdens de eerste officiële ledenvergadering, definitief een bestuur gekozen als volgt; J.Scholte, voorzitter, mej. J.ter Braak, secretaresse, mej. J.v.Tienen, J.Schamle en H.Loef, lid.

1939. Op zaterdag 6 mei verzamelden alle tennissers zich op de nieuwe prachtige gravelbaan op ons nieuw sportpark aan de Laanslootseweg om het seizoen officieel te openen. Zij hebben de beschikking over en echt houten paviljoen met afgescheiden een kamer voor heren en een kamer voor dames. Omtrent de kleding weten de dames wel wat toelaatbaar is, we zijn katholiek en weten voldoende hoe een katholiek meisje zich moet kleden om geen aanstoot te geven.

Een grote domper trof ons het Bisschoppelijk besluit, dat het vanaf 1 maart 1940 absoluut verboden is om dames en heren in een R.K. Sportvereniging onder te brengen, zodat we ons noodgedwongen de gymnastiek- zwem- en tennisafdeling zagen ontvallen.


1926 - 2016

Afdeling Cricket

Afdeling Cricket afbeelding

Afdeling Cricket

In het clubblad van september 1923 gaat E.A.Leenderts nader in op de vraag of in de zomermaanden de cricketsport kan worden beoefend. Er is niets op tegen en de animo onder de leden is groot, maar er zijn echter talloze bezwaren. Het spel zoals dat door enkele leden naast het terrein word gespeeld, is "imitatiecricket", met ersats-bat en bal, geïmproviseerde wickets en van een behoorlijke pitch of mat is geen sprake. Zo komen we tot de eerste moeilijkheid: het materiaal!! De Cricketsport kwam in 1926 in zwang. Er werd wat geïmproviseerd met imitatieballen, bats en wickets, de aanschaf van een dure mat werd tot een volgend seizoen uitgesteld. In verband met de uitrustingen van de spelers konden er alleen maar onderlinge wedstrijden worden gespeeld en veel oefenen op de zondag, zaterdagmiddag en op verschillende avonden. Op de buitengewone ledenvergadering van donderdag 27 januari 1927 werd besloten tot oprichting van een cricketafdeling, maar nog niet toe te treden als lid van de Nederlandse Cricket Bond. Op de jaarvergadering van 12 juli 1927 is besloten dat het clubkostuum bestaat uit een wit Schillerhemd, een lange witte pantalon en wit linnen schoenen. Op de buitengewone ledenvergadering op 7 maart 1928 is besloten toe te treden met 2 elftallen tot de N.C.B. wat een vereiste bleek. Op 20 mei 1928 werd de eerste wedstrijd gespeeld thuis tegen L.C.C., gewonnen door L.C.C. met 7 wickets, L.C.C.. uit in Leiden werd na een spannende partij net verloren. Het eerste elftal besloot op 29 juli 1928 de competitie, met de spelers o.a.; J.v.Etten, J,v,Dijke, J.Kloos, W.v.Deurzen, E.A.Leenderts, C.Witberg, W.v.Kemenade, Schaeffer, A.v.Haagen, C.Wuisman en C.Vlek. Slechts 1 keer werd gewonnen en wel tegen H.C.C. IV, thuis. Alle elftallen eindigden in de onderste regionen, hetgeen verklaarbaar was, daar wij nog niet over voldoende wedstrijdroutine beschikten. Gesteld wordt dat Excelsior het in de komende jaren op cricketgebied toch ver zal weten te brengen!!

Met horten en stoten zijn de cricketers in juni 1929 aan het werk gegaan, reeds na de laatste voetbalwedstrijd werd de pitch gelegd,met speciale dank aan Bertus Boon. Ook de kooi, zij het wat primitief, werd in gebruik genomen. Het 1e elftal eindigde op de 4e plaats en het 2e elftal op de 5e plaats.

Op de vergadering woensdag 5 maart 1930 in de R.K.Volksbond is besloten de cricketkooi breder en langer te maken, wat zeker ons spel ten goede zal komen. Tevens werd er het verzoek ingediend om het 1e elftal toe te laten tot de 2e klas N.C.B. wat werd gehonoreerd.

1922 - 1953

Afdelingen Gymnastiek en Atletiek

Afdelingen Gymnastiek en Atletiek afbeelding

Oprichting afdeling Gymnastiek

Dat de voetbalvereniging "Excelsior"reeds in haar prille bestaan een gymnastiekafdeling oprichtte, was niet verwonderlijk. Immers de oprichters van deze vereniging behoorden allen tot een groepje, dat iedere zaterdagavond van de heer Simons sr. gymnastieklessen kreeg. Dit gebeurde in het turnlokaal aan de Buitenhaven, later een politiepost en weer later de VVV. Op dinsdag 21 september 1922 werd een vergadering gehouden, de afdeling turnen kwam tot stand en werd er een Gymnastiekafdeling voor Heren opgericht, gevolgd door een Juniorenafdeling in de leeftijd van 10-tot 17 jaar. In februari 1923 vond de aansluiting van de afdeling heren bij de D.H.G.B. plaats, tevens bij de R.K.Turnkring Rotterdam. In maart 1923 kwam er een Dames Gymnastiekafdeling tot stand, deze afdeling telde gelijk al zo'n 40 leden en heeft zich in juni 1923 aangesloten bij de D.H.G.B. In november 1923 werd een Dames Juniorenafdeling opgericht, door de grote belangstelling konden diverse liefhebstertjes niet worden aangenomen. Op 3 februari 1924 werd de eerste turnuitvoering gegeven in de R.K. Volksbond, thans gebouw "Arcade", welke gezien het eenjarig bestaan zeer zeker de toets der kritiek kon doorstaan, er werd door 160 gymnasten deelgenomen. Ongehuwde dames die alleen in besloten kring gymnastiek willen beoefenen, kunnen zich bij de gehuwde dames aansluiten. In oktober 1934 is de kleuterafdeling van start gegaan voor meisjes van 4 - 8 jaar.

Een grote domper trof ons het Bisschoppelijk besluit, dat het vanaf 1 maart 1940 absoluut verboden is om dames en heren in een R.K. Sportvereniging onder te brengen, zodat we ons noodgedwongen de gymnastiek- zwem- en tennisafdeling zagen ontvallen.

Oprichting afdeling Atletiek

In oktober 1922 werd officieel een Atletiekafdeling opgericht. In de zomer van 1923 werd voor het eerst atletiek beoefend, de heren beoefende vrijwel alle onderdelen van de atletiek, aan het einde van die zomer was de animo zo groot, dat er clubkampioenschappen konden worden gehouden. Op 28 juni 1924 is deelgenomen aan de sportdag georganiseerd door het S.B.L.O. waar enige fraaie successen werden behaald. 1928, De beoefening van atletiek is afgelopen zomer zeer miniem geweest, de animo is danig gezakt. 1933. Aangezien de belangstelling nihil blijkt te zijn, is het lidmaatschap van de D.H.A.K. opgezegd. Ten opzichte van atletiek kunnen de werkzaamheden als beindigd worden beschouwd.

Her-oprichting afdeling Atletiek 1944

Op initiatief van de heer Schoenmakers met assistentie van de heren Rijs en Slobbe, werd door het bestuur in februari het fiat verleend tot her-oprichting van de afdeling atletiek. Door propaganda werden reeds in maart 100 junioren als lid geïnstalleerd, hierna werd een senioren kernploeg gevormd. 1945. Er werd overgegaan tot het vormen van een jeugdgroep van 14 tot 17 jaar, de senioren ploeg bestaat momenteel uit 50 leden. 1948. Dit jaar is Schiedam ook een sintelbaan rijk geworden waar onze afdeling dank zij de directie van Wilton Feijenoord en dank zij de sportieve houding van S.V.V. mede, door ons voor de training beschikbaar is. De vorderingen zijn hoopvol voor de toekomst en sluit de mogelijkheid in dat de atleten van Excelsior binnen enkele jaren tegen de sterkste tegenstanders in het land kan opnemen. 1950. Het afgelopen jaar is voor deze afdeling een depressieperiode geweest. 1951. In maart wordt in het clubblad de vraag gesteld naar het wel en wee van deze afdeling. Jammer genoeg moest worden bekend dat de toestand niet bepaald rooskleurig was. 1953. Het afgelopen jaar geen activiteiten en is de afdeling opgeheven.


1921 - 2000

Clubnieuws

Clubnieuws afbeelding

Bij de oprichting bedroeg het aantal leden 30, maar in het seizoen 1921-1922 een toename tot 110 leden.

Zij die voor 3 juni 1923 a.s. hun contributie over het afgelopen jaar niet voldaan hebben, zullen zonder verdere waarschuwing worden geroyeerd. Het bestuur is genoodzaakt tegen wanbetalers strenge maatregelen te nemen, waardoor reeds enkele leden geroyeerd moesten worden, er zullen nog enkele volgen.

"Het Excelsiorblad"

Op initiatief van de voorzitter werd op bestuursvergadering van juli 1921 besloten tot uitgave van een clubblad, In augustus 1921 verscheen het eerste Officieel Orgaan der R.K.V.V. Excelsior. De eerste 2 jaargangen in klein formaat, daarna in september 1923 op een groter formaat.

Na het oprichten in 1922 van de Atletiek- en Gymnastiekafdeling, werd de naam van de Voetbalvereniging in Sportvereniging gewijzigd; Rooms Katholieke Voetbal Vereniging Excelsior werd Rooms Katholiek Sport Vereniging Excelsior.

Medio november 1923 telde Excelsior40 dames senior- 38 dames junior- 86 herensenior- en 70 herenjuniorleden, totaal dus 108 junioren en 126 seniorleden. In de eerste vijf jaren was Excelsior uitgegroeid tot een 250 leden tellende vereniging met een voetbalafdeling, gymnastiek- en de atletiek afdeling. In november 1923 werd pater W.A.van Noord als geestelijk adviseur opgevolgd door pater Th.v.d.Burg,

1925. Een ontwerp van een clubvlag is gemaakt door Jo Marrevee. De vlag ziet er van boven naar onder als volgt uit; Geel witte baan waarop de spreuk "Mens sana in corpore sano", ( Een gezonde ziel in een gezond lichaam), hieronder op zwarte achtergrond 2 witte banen, waarvan de bovenste in boogvorm, waarop "R.K.S.V. Excelsior". Tussen beide banen in goud het Schiedamse wapen en op de onderste zwarte baan de naam "Schiedam".

Op zaterdag 5 juni 1927 werd er een sportdag gehouden ten bate van het in aanbouw zijnde R.K. Ziekenhuis. Na een juniorenwedstrijd speelde Excelsior 1 tegen een Rotterdam districtselftal. Dr.Geerdes verrichtte de aftrap. Eveneens een voetbalwedstrijd tussen het turnelftal en de pap's. Daarna een "internationale" voetbalwedstrijd tussen Chinezen en de Kroenenegers.

1921 - 2017

Afdeling voetbal junioren/aspiranten.

Afdeling voetbal junioren/aspiranten. afbeelding

Oprichting afdeling junioren/aspiranten

Op de bestuursvergadering van juli 1921 is besloten ook leden aan te nemen van 12 tot 17 jaar. In augustus 1921 werd er een Afdeling Junioren opgericht en met twee elftallen aan de competitie 1921-1922 deelgenomen als Excelsior 6 en Excelsior 7.

Ingedeeld in de afdeling A van de Junior competitie district Rotterdam van de D.H.V.B.; Excelsior 6, Celer 7, Kolping 5, Olympia 4 en Duiven 6, D.O.S 4. Geëindigd op de tweede plaats.

Ingedeeld in de afdeling B van de Junior competitie district Rotterdam van de D.H.V.B.; Excelsior 7, Celer 8 en 9, Duiven 7 en 8, Spartaan 4 en Laurentio 2. Geëindigd op de derde plaats.

De eerste Juniorcommissie bestond uit; E.A.Leenderts (voorzitter), A.M.van Slobbe (lid) en J.L.Bosch (secretaris). Verder waren de eerste Juniorleiders; C.A.van Geloven, B.Rijkuiter, M.Scheffers, W.Peters en C.Wuisman.

Het seizoen 1922 – 1923. Ingedeeld in de Afdeling A; Excelsior 7 ( een jeugdelftal) werd kampioen met leider Henk v.d.Meer, Theo Janse, Ben Scholte, Theo v.d.Meer, Ben d. Groot, Leo v.Lingen, Cor Wuisman, Alex Janse, Piet v.d.Water, Wim Peters, Jan v.Slobbe, Aad v.Slobbe. Het 8e jeugdelftal, ingedeeld in de Afdeling B. Het 9e jeugdelftal, Ingedeeld in de Afdeling C.

1923 – 1924, Het zesde en het zevende elftal eindigde op de 2e en 3e plaats. Het achtste elftal eindigde op de een na laatste plaats.

1924 – 1925. Het zesde elftal junioren eindigde op de2e plaats. Het zevende elftal junioren op de derde plaats. Het achtste elftal junioren was ingedeeld in een zondag-competitie, hetgeen een bron van veel misère is geweest. Desalniettemin is ook dit elftal goed geëindigd.

1925 – 1926. District Rotterdam Afd.A; Excelsior 6,(kampioen) met Excelsior 7, Celer 5, Celer 6, Duiven 4, Adelaars 4.

1926-1927. Omdat er sinds 1925 geen R.K. verenigingen in Rotterdam en omgeving waren met een juniorafdeling, vroeg C.Witberg een onderhoud aan met de R.K.Voetbalbond. Hij vroeg toestemming om met de junioren te mogen deelnemen aan de competitie van de Rotterdamse Voetbal Bond. Na een zeer lang gesprek met de toezegging, indien mogelijk, zo snel mogelijk de R.K.competitie te herstellen, ging men akkoord. Dat werd niet geaccepteerd, senioren in de D.H.V.B. en junioren in de R.V.B. competitie, dat kan niet!! Een afscheiding werd gefantaseerd in de vorm van een nieuwe vereniging "De Schielanders" Uiteindelijk accepteerde de R.V.B. de afscheiding. Deze juniorenelftallen deden het prima met jongens als; van Lingen, Boon, Kleinekoort, Ruts en natuurlijk Jaq. Oosterholt, zij waren trots om te spelen tegen clubs als Feijenoord, Sparta V.O.C. e.a.

1927 – 1928. De indeling van de junioren in het district Rotterdam, afd. A; Excelsior A, Lodewijk A, Aeolus A, en Celer A. (dubbele competitie) Afd. B; Excelsior B, Aeolus B, St.Lodewijk B, Spartaan 6. Aeolus C, Aeolus D, Lodewijk C, en Duiven A.

1928 – 1929. District Rotterdam Afdeling A; Excelsior A team; C.Meeder, R.Steens, H.Nieberg, J.Lourens, B.Lourens, A.Kleis, R.v.Lingen, Th.Janse, P.Verwayen, G.Ruts en M.Dekker. werd kampioen, met de leider W.v.Kemenade. District Rotterdam Afdeling B; B team; M.Janse, J.Bastiaanse, A.Kreischer, P.Janse, G.de Vries, J.Elshof, C.Ruts, M.Bouwer, Th.van Pelt, C.Boon en J.van Hurck. werd kampioen. District Rotterdam Afdeling C; Excelsior C, Excelsior D! C team samengesteld uit Gorzen bewoners; G.v.d.Linden, A.de Vries, J.v.d.Heiden, C.v.Troost, J.Overdevest, A.v.d.Tuyn, P.v.d.Water, J.v.d.Pas, J.Hendriks, L.Heggers en A.Parrin. werd kampioen. Excelsior D team op de laatste plaats.

1929 – 1930. District Rotterdam Afdeling A. Excelsior A, eindigde op de 2e plaats. District Rotterdam Afdeling B. Excelsior B, eindigde op de 2e plaats. District Rotterdam Afdeling C. Excelsior C, Excelsior D, C eindigde op de 2e plaats en D op de 6e plaats. Leiders; C.Witberg, Rijn v.Lingen en Wim Peters. Spelers; Smit, Daalhof, Janse, P.Vermeulen, Bouwer. Bonefaas, Ellers, v.d.Berg, Lex Janse, Schaeffer, Bob Janse.


1921 - 2000

Jaarfeesten en intieme feestavonden

Jaarfeesten en intieme feestavonden afbeelding

Reeds in die jaren wist Excelsior wat feestvieren is en stond bekend als een amusementsvereniging, elk jaar werd er een jaarfeest georganiseerd, genoemd, het waren grote successen, ook de Intieme Feestavonden werden goed bezocht.

Het 1e lustrum is op grootse wijze gevierd, de viering werd over 4 weken verdeeld en startte op zondag 17 mei 1925 met een Eere-avond tot opening der Lustrumviering in den R.K.Volksbond. Lange Haven. In de vierde week vond de officiële lustrumviering plaats, op zaterdag 13 juni werd een reünie gehouden voor leden en oud-leden. 's Avonds werd een grandioze slotfeestavond georganiseerd in de zaal van de R.K.Volksbond, Het orgaan "Het Excelsiorblad" en de Juniorafdeling vieren het 1e lustrum. Met de uitgave van het lustrumnummer en de feestavond van 30 november 1926 in de R.K. Volksbond, werd de gehele feestviering gezien als een grootse propaganda van de R.K.Sportvereniging.

Bij de Intieme Feestavond op donderdag 9 januari 1930 werd op vertrouwd, dat de dames zorgen, dat de kleding geheel aan de dienaangaande bisschoppelijke voorschriften voldoet. Het jaar 1930 stond in het teken van het 2e Lustrum. In mei verscheen er een Gedenkboek met daarin het programma van de feestelijkheden, met de meest beroemde receptie op 1 juni 1930 in het Musis Sacrum.

Op donderdag 4 februari 1932 vond het 12e jaarfeest plaats in de R.K.Volksbond Lange Haven. Voor de kleding van de dames werd de aandacht gevestigd op de dienaangaande Bischoppelijke bepalingen.

Op 12 december 1933 bestond onze vereniging 12½ jaar. Door de jaren heen is het "steeds hoger" gegaan, na 12½ jaar zijn wij uitgegroeid tot de grootste R.K.Sportvereniging in het land, vorig seizoen 283 leden, dit seizoen 513 leden. Door de groei is de administratie uitgebreider en is een schrijfmachine aangeschaft.

Op zondag 22 januari 1934 werd deelgenomen aan het gemeenschappelijk ontbijt in de R.K.Volksbond, waar ook een feestavond werd gegeven. De jubileumherdenking is ondanks de bescheiden opzet, een uitbundig succes geworden. Op donderdag 8 februari vond het 14e jaarfeest plaats in de R.K. Volksbond. Op 2 april vond in het Musis Sacrum een intieme feestavond plaats.

Op donderdag 14 februari 1936 werd de jaarlijkse grote feestavond gehouden. 's Middags op ons terrein eerst een keurige gymnastiekdemonstratie onder leiding van P.Simons en Th.Kreuger.

Op de Intieme feestavond van 19 oktober 1938 in Musis Sacrum heerste weer de gezellige "Excelsior sfeer". De stemming steeg ten top door de vrolijke muziek van "The Jolly Revellers". Het werd steeds gezelliger, de danslust had allen te pakken, toen het uur van gaan was aangebroken, kon men maar moeilijk afscheid nemen.

Een knal avondwas de Bonte Avond op 16 januari 1939 in het "Musis Sacrum". De cabaretavond op 3 mei in de bijna geheel gevulde R.K.Volksbond, was "knal". De intieme feestavond op 18 oktober droeg een enigszins een officieel karakter, er werd afscheid genomen van kapelaan H.Koopman en werd de nieuwe geestelijk adviseur kapelaan J.Greitemann geïnstalleerd.

In februari 1940 vond de intieme feestavond plaats welke buitengewoon geslaagd genoemd kan worden. Op 14 mei werd ter gelegenheid van de opening ons nieuwe sportpark aan de paralleweg een soiree in het Corner House gegeven met als conferencier Daan Hooikaas, hetgeen zeer geslaagd mag heten.

Het is jammer dat door de bijzondere omstandigheden de viering van het 20 jarig bestaan geen doorgang heeft kunnen vinden, temeer dat de stichter van de vereniging de heer E.A.Leenderts, ook zijn vierde lustrum als voorzitter vierde. Ook waren er reeds door de commissie voorbereidende werkzaamheden verricht in verband met de viering van het 20 jarig bestaan, doch deze bleken achteraf alle nutteloos te zijn geweest.

1941. In verband met de zeer bijzondere tijdsomstandigheden heeft het bestuur dit jaar geen intieme feestavonden kunnen organiseren, zodat de ontspanningscommissie niet in touw is geweest. Ook is afgezien van een feestelijke herdenking van het 22 jarig bestaan.

1944. De traditioneel geworden clubavonden in ons Parkhut werden weer in ere hersteld, welke de clubgeest en de onderlinge vriendschap weer ten goede kwam. Onder leiding van de heer P.Alberts werd de tijdens de kerstviering het mooie Vlaamse kerstspel "En waar de ster bleef stilstaan"opgevoerd. Op 29 maart werd een avond georganiseerd, waarbij door de heren D.Recourt en D.Nijs een causerie over clubgeest en concentratie werd gehouden.

1945. De jubileumviering werd in verband met de tijdsomstandigheden bescheiden opgezet. Op 6 januari recipieerde het bestuur in hotel Beijersbergen, na afloop vond in alle opzichten diner plaats voor officials en genodigden, waarvan de roem nog ver over de grenzen van Schiedam is heen gedragen. De avond op 24 juni in het Passage theater is een grandioos succes geworden door de P.Alberts geregisseerde vrijheids revue "t Zit er Op".

Aan de goed geslaagde boottocht op 8 september 1946 in Sliedrecht werd door 180 leden deelgenomen, waaronder ook de oudere junioren. De grote intieme feestavond op 31 januari 1947 in Musis Sacrum met medewerking van Fred Fagel, was weer een gezellige ouderwetse Excelsior avond.

1950. Een belangrijk evenement was de viering van ons 30 jarig bestaan, hoewel sober van opzet in verband met de financiën, is deze viering in alle opzichten geslaagd en heeft er zeker toe bijgedragen de onderlinge band te verstevigen. Het programma zag er als volgt uit; 2e Pinksterdag;Juniorentoernooi tegen S.V.V.; 10 juni;Cricketwedstrijd tussen de veteranen van Excelsior en oud spelers. Veteranenvoetbalwedstrijd, Reünie van oud leden. 11 juni; H.Mis in de Havenkerk , Cricketwedstrijd Excelsior – H.D.V.S. op het Volkspark, de sympathieke H.D.V.S. aanvoerder Manus Stolk, liet niets aan het toeval over en scoorde 100 runs, waarna H.D.V.S. winnend de innings sloot. Feestavond in Musis Sacrum waar Jan Kloos een lofprijzing moest aanhoren, hij is de spil geworden, waaromheel de vereniging draait, als passend cadeau ontving hij een vulpen. Ook mevrouw Kloos werd niet vergeten, en ontving een prachtig boeket bloemen.

1954. Op maandag 13 april werd een grote feestavond gegeven in het Musis Sacrum, om verslag te geven is niet met twee woorden afgedaan. De hele avond werden de lachspieren in beweging gebracht, het was genieten van een programma vol elan en vaart. Tot besluit een geanimeerd bal met een leuke polonaise, waarbij het Excelsiorlied daverde.

De clubavond op 29 november in de bovenzaal van Beyersbergen was weer een succes. Gelegenheid om te biljarten, bridgen, klaverjassen, sjoelbakken, dammen, schaken enz. werd met beide handen aangegrepen, ook de dames waren present. Het bestuur heeft er goed aan gedaan om in voetballoze tijdperken dergelijke bijeenkomsten te houden.

1955. Ter gelegenheid van het 7e lustrum een zeer geslaagde feestavond op 8 mei in het Musis Sacrum met het gezelschap van Rens van Dorth. De mannen van de eerste uren werden gehuldigd ten aanschouwen van de jeugd, de mannen voor een deel toen verliefde, verloofde jongens, nu hier te samen met hun, voor een deel, verliefde, verloofde kinderen. Terecht werden zij door de voorzitter Frans Bakker gehuldigd, gekroond en door de massa toegezongen.

1920 - 2001

Afdeling Voetbal senioren

Afdeling Voetbal senioren afbeelding

Oprichting voetbal afdeling senioren zaterdag 13 juni 1920

Voordat er aan de competitie werd deelgenomen, werd er lustig gevoetbald op een lang stuk weiland aan de Vlaardingerdijk (voorheen Wilton) en op de harde zandvlakte aan de St.Liduinastraat (nu BK laan). Er werd gestart met slechts 1 elftal, met de spelers; W.v.Kemenade, C.Meijer, L.v.Eijk, E.Leenderts, F.Jansen, J.v.Slobbe, A.v.Slobbe, J.Leenderts, A.v.Geloven, J.Marrevee, H.Dries, Th.Kreuger. In augustus 1920 werd besloten een tweede elftal samen te stellen. Een voetbaltrainer heeft Excelsior tot 1930 niet in dienst gehad. In de zomer en winter van 1920 hadden we geen beschikking over een behoorlijk speelterrein en we moesten ons redden door het spelen van uitwedstrijden. Op 1 augustus 1921 kreeg Excelsior eindelijk de beschikking over een speelveld aan de Damlaan, gehuurd door het R.K. Sportcomite waar 18 jaar een dol gezellige en roemruchte tijd is doorgebracht.

Seizoen 1921-1922, Wegens bijzondere redenen heeft het bondsbestuur besloten het 1e en het 2e elftal te laten promoveren, zodat beide elftallen een klasse hoger werden ingedeeld.

Het eerste elftal ingedeeld in de 2e klas H, van de R.K.F. met de spelers; A.v.Slobbe, A.v.Geloven, J.v.Slobbe, W.v.Kemenade, J.Kloos, P.Kalkman, C.Meijer, J.Leenderts, W.Peters, L.v.Lingen, J.Rebers. werd in seizoen 1924-1925 kampioen na een felle strijd met D.O.N.K. en promoveerde naar de Overgangsklasse.

Seizoen 1932-1933 en 1933-1934 eerste elftal kampioen met de spelers; H.Nieberg, J.Oosterholt, R.v.Lingen, N.Kleinekoort, L.v.Lingen P.Alberts, S.Balogh, J.Ruts K.Mulder, Th.Prein, J.Vollebregt, W.Onrust,. helaas geen promotie na promotiewedstrijden.

1934-1935 eerste elftal met de spelers; Doel; B.Kleinekoort, achter; J.Vollebregt, S.Balogh, midden; G.Ruts, J.Oosterholt, Th.Prein, voor; G.Mulder, H.Nieberg, W.Onrust, R.v.Lingen, H..Scheffers, Reserve; J.Kloos. Trainer; J.Curtis, voor de 3e maal in successie kampioen en voor de 3e maal in successie geen promotie na wedstrijden tegen Teylingen en D.H.L. De promotiewedstrijd op 12 mei tegen D.H.L. werd door 1500 toeschouwers bijgewoond, waaronder vele Excelsior leden waarvan de meeste met de fiets zijn gegaan.

Seizoen 1935-1936. Eerste elftal Kampioen!! Na promotiewedstrijden tegen D.S.S.H. en D.E.M. promotie naar de I.V.C.B. West II, 1e klas!!! Op Hemelvaartsdag 21 mei 1936 een historische dag, na het laatste fluitsignaal gingen alle spelers op de schouders van de meegereisde supporters. Door een telefoontje naar het thuisfront werd de lont aangestoken, de Boterstraat veranderde in een ware heksenketel door de daar wachtende junioren en aspiranten. De spelers kregen een overweldigende ontvangst, door een juichende, hossende, dansende mensenzee, de toejuichingen namen geen einde. De zegetocht door de stad nam een aanvang met als eindpunt het Musis Sacrum, een majestueuze intocht onder triomfbogen.

Seizoen 1940 – 1941. Wegens vertrek de trainer J.Warburton, hadden wij dit seizoen geen trainer. Omdat het 1e elftal in het laatste R.K.F. jaar op de derde plaats eindigde en alleen de nummers 1 en 2 in de 2e klas N.V.B. werden opgenomen, werden we in de 3e klas N.V.B. ingedeeld. Coal, D.C.L., D.D.C., E.B.O.H., Excelsior, Leerdam, Leonidas, L.S.V., R.D.M., S.V.W., The Rising Hope, Zwijndrecht. Het 1e elftal heeft het er niet slecht van afgebracht, even was er aanspraak op het kampioenschap, maar uit de laatste 5 wedstrijden werd slechts 1 punt behaald, uiteindelijk moesten we met de derde plaats genoegen nemen met de spelers o.a.; J.Broeren, Jac. Oosterholt, A.v.d.Helm, Th.Slobbe, H.v.Troost, P.Westerholt, M.Bokhorst, A.Ruiterman, J.Kins, Ch.Boon en A.Hoenderkamp.

Seizoen 1941-1942. Door het voetbalbestuur is voor dit seizoen de heer J.Molendijk als trainer aangesteld. De afdeling heeft met 13 elftallen aan de competities deelgenomen en wel met 2 elftallen bij de N.V.B., 9 elftallen bij de R.V.B. en 2 junior elftallen. Het 2e, 3e en het 11e elftal behaalden het afdelingskampioenschap, het 2e elftal kon een promotie naar de reserve 2e klasse niet bewerkstelligen.

Seizoen 1942-1943. Voor dit seizoen is de heer A.de Zeeuw als trainer aangesteld. Het 1e elftal kwam uit in de 3e klasse C van de N.V.B. De laatste wedstrijd tegen V.F.C. werd met 3–1 verloren, zodat een theoretische kans op het kampioenschap was verkeken.

Seizoen 1943-1944. Ook dit seizoen is de heer A.de Zeeuw als trainer aangesteld. Het 1e elftal speelde in de 3e klasse C van de N.V.B. en bereikte de 5e plaats en behaalde 8 punten. In maart speelde Jac. Oosterholt zijn 250e wedstrijd voor het 1e elftal, wat samen viel met zijn twaalf en half jarig jubileum als 1e elftal speler, wat een record is in de vereniging.

Seizoen 1944-1945. Met grootse plannen werd er gestart en gedurende de zomermaanden werd er intensief getraind onder leiding van trainer J.Weber. Er werden nederlaagwedstrijden georganiseerd als oefenwedstrijden voor de competitie. Daarna kwam de "dolle dinsdag", spoorwegstaking, razzia's enz. zodat de voetbalcompetitie geen doorgang kon vinden en het bruine monster veilig en wel kon werd opgeborgen, waardoor we 10 maanden verstoken van voetbal zijn geweest. 1e elftal Achterhoede; Koos Oosterholt, Bennie Ras en Henk Rotteveel, Middenveld;Hans Hofstee, Wim Hölscher en Jan Kins, Voorhoede;Nol Ruiterman, Cobi Dries, Theo Broeren, Jan Soesbergen en Gerrit van der Linden.

Seizoen 1948-1949. De resultaten zijn niet rooskleurig te noemen en speciaal het 1e elftal onder leiding van de trainer C.de Haan bezorgde een zwarte bladzijde in de Excelsior geschiedenis. Het 1e elftal degradeerde naar de 4e klas K.N.V.B. Er zijn verzachtende omstandigheden aan te voeren, maar in de eerste plaats is het te wijten aan het feit, dat de spelers te weinig aandacht besteden aan de training, en in de tweede plaats dat zij fysiek niet sterk genoeg waren, niet voldoende vechtlust toonden en zich niet iedere wedstrijd voor 100% hebben gegeven.

Seizoen 1949-1950. Het 1e elftal begon met een overwinning, maar daarna volgden 8 verloren wedstrijden. De trainer P.Smit wist het elftal een mentale injectie te geven, er werd een eindsprint uitgeperst en eindigde op de 4e plaats van onderen. De laatste wedstrijd tegen Puttershoek was een bewijs, dat wij in de vierde klas te laag spelen, met de spelers; H.Bösman, C.Dries, Th.Broeren, N.Huet, C.Boon, W.Dulfer, J.Kreischer, A.Bierhuizen, B.Vlugman, G.Kerklaan, G.v.d.Linden.
1920 - 1920

Geboorte van Excelsior'20

Geboorte van Excelsior'20 afbeelding

In die tijd was er een klein groepje katholieke jongens, allen rond de 20 jaar waaronder Bertus Leenderts, dat iedere zaterdagavond bijeenkwam en van de heer Simons gymnastieklessen kreeg in een lokaal aan de Buitenhavenweg, later bekend als politiepost en heden het VVV gebouw. Om verschillende redenen moest dit groepje worden ontbonden. Met dit groepje liep Bertus Leenderts regelmatig tegen een bal aan te trappen op een harde zandvlakte waar nu de B.K.laan is en op een strook gras aan de Vlaardingerdijk op het voormalige terrein van Wilton Fijenoord, dáár is Excelsior ontstaan

Begin mei 1920 ontving pater Henricus Josephus Micklinghof (wonende pastorie Hoogstraat 87) een schrijven van de secretaris van de Diocese Haarlemsche Voetbal Bond, hem werd verzocht iemand te benaderen die zitting kon nemen in de Pers-en Propagandacommissie. Het verzoek van de D.H.V.B. bracht pater Micklinghof over aan Bertus (E.A.) Leenderts, die toen secretaris was van de Sint Josef Gezellen Vereniging. Na herhaaldelijk aandringen ging Bertus Leenderts akkoord, zodat Schiedam contact kreeg met de toen in opkomst zijnde R.K. Voetbalbeweging. Er lag een groot arbeidsveld open, en Bertus Leenderts begreep dat hij met zijn propagandawerkzaamheden in Schiedam moest beginnen. Hij sprak met Henk Dries en Nico van Baarle over de oprichting van een R.K. Voetbalvereniging, zij stemden dadelijk met dit plan in. Na enkele dagen werd op een zondagavond een bijeenkomst gehouden waarbij ook nog Jan en Antoon van Slobbe, Frans Jansen, Arie van Geloven en Theo Kreuger aanwezig waren, allen lid van de St.Joseph-gezellen Vereniging. Vrij spoedig was men het eens en werd in principe tot oprichting van een R.K. Voetbalvereniging besloten. Voor de voorbereidende werkzaamheden werd een voorlopige commissie gevormd, bestaande uit; Frans Jansen (voorzitter), Arie van Geloven (penningmeester) en Antoon van Slobbe (secretaris).

Enkele weken daarna werd de oprichtingsvergadering gehouden, en wel op zaterdag 13 juni 1920 in het gebouw van de Sint Josef Gezellen Vereniging. Definitief werd besloten tot oprichting van een R.K. Voetbal Vereniging, de naam Excelsior werd aangenomen en de clubkleuren en het clubtenue vastgesteld. Tijdens deze vergadering werden als bestuursleden gekozen; E.A.Leenderts (voorzitter), Antoon van Slobbe (materiaalcommsissaris), Arie van Geloven (penningmeester), Henk Dries en Frans Jansen (commissaris) De laatste maakte de volgende dag plaats voor Nico van Baarle (secretaris).

Het bestuur in 1921-1922

Staand; H.Dries, Th.Kreuger, A.v.Slobbe. Zittend; A.v.Geloven, E.A.Leenderts, pater J.v.Noord o.p. N.v.Baarle, J.Marrevee.


2012 - 2016

Accommodatie

Accommodatie afbeelding

In die tijd was er een klein groepje katholieke jongens, allen rond de 20 jaar waaronder Bertus Leenderts, dat iedere zaterdagavond bijeenkwam en gymnastieklessen kreeg in een lokaal aan de Buitenhavenweg, later bekend als politiepost en heden het VVV gebouw.

Met dit groepje liep Bertus Leenderts regelmatig tegen een bal aan te trappen op een harde zandvlakte waar nu de B.K.laan is en op een strook gras aan de Vlaardingerdijk op het voormalige terrein van Wilton Fijenoord, dáár is Excelsior ontstaan. Voordat er aan de competitie werd deelgenomen, werd daar lustig gevoetbald. Op 1 augustus 1921 kreeg Excelsior eindelijk de beschikking over één speelveld aan de Damlaan, gehuurd door het R.K. Sportcomité, waar 18 jaar een dol gezellige en roemruchte tijd is doorgebracht. Zondag 6 November was de Officiële Opening R.K.Sportterrein aan Den Damlaan. Op de feestavond van 24 oktober 1933 deelde de voorzitter mee, dat schiedamse ingezetenen de vereniging een overdekte zittribune schenken. Het zal plaats bieden aan 200 toeschouwers, onder de zitplaatsen worden ruime kleedkamers aangebracht. De officiële ingebruikname van de overdekte zittribune met kleedkamers, was – en bergruimte vond plaats op zondag 14 oktober 1934, de plechtige inzegening werd verricht door deken A.J.Schraag en de ingebruikname door de burgemeester de heer H.Stulemeijer. De plaatsen worden telkens voor 1 jaar verhuurd en wel voor fl.1.-

Voor de algemene ledenvergadering op donderdag 14 januari 1938 werd het vertrouwen gewekt, dat alle leden aanwezig zullen zijn, dus zowel zo wel voetballers, cricketers als hockeyers, zwemmers en de gymnasten. De terreinkwestie zal worden besproken en het bestuur heeft zeer verstrekkende voorstellen, dat we gaan verhuizen, dat staat vast!! In mei 1938 werd bij het gemeentebestuur toestemming ontvangen van het Rijk, zodat kan worden begonnen met de definitieve uitvoering van het sportpark. Op zondag 14 mei 1939 werd het nieuwe sportpark aan de Laanslootseweg officieel geopend. Het complex werd ingezegend door deken Schraag en officieel geopend door burgermeester Mr.Dr.F.L.J. van Haaren.

Op 5 april 1942 bereikte ons de jobstijding van het gemeente bestuur, dat ons sportpark na 3 jaren per 15 april zal worden onteigend. Door buitengewone activiteit van het bestuur is het gelukt om beslag te leggen op het voormalige feestterrein in het Volkspark, de overdekte tribune mocht niet geplaatst worden. De gunstigere ligging was onmiddellijk merkbaar aan de grotere publieke belangstelling en de toename van het ledenaantal, vooral van junioren. Omdat 1 terrein niet voldoende was, moest het bestuur uitzien naar een bijveld welke werd gevonden bij de zustervereniging S.V.V. om 2 speeltijden te huren, waarvoor S.V.V. ontzettend werd bedankt. Een lichtpunt is dat het zeker is dat er een einde komt aan het terrein misère. Het huidige terrein is voor ons veel te klein, gelukkig hebben we in S.V.V. een vriendelijke buur en mochten van hun bijvelden gebruik maken. De plannen waarover met de gemeente overlegd wordt zijn reeds ver gevorderd.

Ons nieuwe sportpark aan de Oude Dijk omvat drie prachtige geëgaliseerde terreinen, die van een schitterende grasmat zijn voorzien, ware biljartlakens in het wijde polderland. Langs en tussen de velden lopen verharde paden van maar liefst 4 m. breed. De hoofdverbindingsweg en het parkeerterrein zijn al klaar. 1951.Van B&W kwam de mededeling dat wij het nieuwe terreinencomplex eerst per 1 april 1952 mogen gaan betrekken.

Op 31 augustus 1952 vond de officiële opening plaats van ons nieuwe sportpark aan de Oude Dijk. Na de H.Mis om 08.30 uur in de Havenkerk werden om 13.00 uur het clubgebouw en de terreinen door deken R.J.J.Reijnen ingezegend. Om 13.30 uur opende de burgemeester de heer Mr.J.W.Peek officieel het sportpark. Bij de ingang boden 2 junioren de burgemeester een schaar aan, waarmee deze onder tromgeroffel en het hijsen van de Schiedamse vlag het lint voor het veld doorknipte.

Juni 1964. S.V.V. is met Excelsior'20 overeen gekomen de tribune te verhuizen voor het symbolisch bedrag van fl.400,-, in het bezit gesteld door een kleine Zwolsman (de heer P.Leermakers), het demonteren van deze tribune is deze maand reeds in volle gang. Op 18 oktober werd onder zeer grote belangstelling de overdekte tribune om 13.30 uur door onze ere voorzitter E.Leenderts in gebruik gesteld. Dit grootse werk is binnen drie maanden tot stand gebracht met minimale kosten, grote bewondering voor de werkers en animators, die vele uren belangeloos in dienst hebben gesteld voor de vereniging.

Eindelijk na een verblijf van 12 jaar op Thurlede hebben we elektrische verlichting. Ook het oefenterrein is op het net aangesloten, zodat we verlost zijn van de ellende van het aggregaat met benzinemotor.

1966. Er wordt een beroep gedaan op alle bouwvakkers om zich beschikbaar te stellen voor de bouw van het nieuwe clubhuis. Herman van Troost, Chris Boon en Jan Pijpers rekenen er op.

1967. Na 1 jaar van vrijwillige arbeid werd in september het hoogste punt bereikt.

1968. Op 9 november werd ons nieuwe clubhuis geopend door de voorzitter van de R.V.B. de heer J.Bijloo.

1969. De noodzaak voor de bouw van kleedlokalen en de aanleg van een trainingsveld is alom aanwezig.

Op de buitengewone ledenvergadering op 30 oktober 1970, wordt aan de vergadering goedkeuring gevraagd van een lening van fl.60.000,- ter financiering van de bouw van de nieuwe kleedlokalen. Door hand opsteken kenbaar te maken, verleent de vergadering haar goedkeuring voor deze lening.